Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора

Тростянецька міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Люджанського закладу загальної середньої освіти І-ІІ  ступенів – закладу дошкільної освіти Тростянецької міської ради.

Найменування і місцезнаходження закладу освіти

Люджанський заклад загальної середньої освіти І-ІІ  ступенів – заклад дошкільної освіти Тростянецької міської ради.

 42650, Сумська обл., Охтирський р-н , с. Люджа, вул. Горького, 35.

Найменування посади та умови оплати праці

Директор Люджанського закладу загальної середньої освіти І-ІІ  ступенів – закладу дошкільної освіти Тростянецької міської ради.

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002  № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Закону.

Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі у конкурсі

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора Люджанського закладу загальної середньої освіти І-ІІ  ступенів – закладу дошкільної освіти Тростянецької міської ради особисто подає такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Прийом документів здійснюється відділом освіти Тростянецької міської ради з  24.05.2021 по 13.06.2021 включно до 16.00  за адресою: вул. Вознесенська, 53-в, м. Тростянець, Сумська обл., 42600, E-mail: [email protected]

Дата та місце початку конкурсного відбору

Конкурсний відбір здійснюється о 10.00 30.06.2021 у залі засідань Тростянецької міської ради за адресою: вул. Миру, 6, м. Тростянець, Сумська обл., 42600

Прізвище та ім’я, номер телефону та адрес електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі

Голікова Наталія Іванівна, провідний спеціаліст відділу освіти Тростянецької міської ради

0509718018

E-mail: [email protected]