Регламент інформаційного наповнення веб-сайту

Затверджений

наказом відділу освіти

Тростянецької міської ради

від 26.12.2019 № 336-ОД

 

РЕГЛАМЕНТ

інформаційного наповнення веб-сайту

відділу освіти Тростянецької міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Регламент інформаційного наповнення веб-сайту  відділу освіти Тростянецької міської ради (далі – Регламент) визначає процедуру внесення, перевірки та опублікування інформації на веб-сайті відділу освіти Тростянецької міської ради.

1.2. Метою здійснення інформаційного наповнення веб-сайту є забезпечення гласності та відкритості діяльності відділу освітиТростянецької міської ради, його структурних підрозділів та закладів освіти Тростянецької ОТГ.

1.3. Терміни вживаються в Регламенті в такому значенні:

адміністратор веб-сайту – працівник, який здійснює моніторинг діяльності веб-сайту, виконує технічний контроль апаратного та програмного забезпечення, завдяки якому функціонує веб-сайт. Адміністратор відповідає за безперервне функціонування веб-сайту, своєчасне виявлення несправностей у роботі програмного та апаратного забезпечення веб-сайта та інформування розробника веб-сайта з метою їх усунення, а також взаємодію з розробниками веб-сайту з технічних питань;

веб-сайт – сукупність веб-сторінок, доступних у глобальній мережі передачі даних  Internet, за яким закріплена адреса;

виконавець – структурний підрозділ або працівник, відповідальний за підготовку інформації для розміщення на веб-сайті. Виконавець несе відповідальність за якість і своєчасність підготовки, достовірність, зміст матеріалів, що подаються для розміщення;

куратор виконавця – начальник відділу, керівники структурних підрозділів відділу освіти, який згідно з розподілом повноважень координує діяльність виконавця;

інформація для розміщення – сукупність тематичних документованих або публічно оголошених відомостей про події та явища, що відбуваються в освітній галузі Тростянецької громади або мають до неї пряме чи опосередковане відношення;

координатор веб-сайту – працівник відділу освіти, який відповідає за інформаційне наповнення веб-сайту відділу освіти та сайтів закладів освіти;

розділ веб-сайту – сторінка, або декілька сторінок веб-сайту, яка (які) містить (містять) інформацію згідно із затвердженою структурою.

1.4. Веб-сайт є офіційним засобом публікації інформації у мережі Internet  про діяльність відділу освіти, його структурних підрозділів, закладів освіти Тростянецької міської ради, у зв’язку із чим до нього застосовуються такі ж обмеження та контроль щодо суті й форми представлення інформації, як і до друкованих видань. Публікуватись на веб-сайті може офіційна інформація, що не містить відомостей з обмеженим доступом.

1.5. У разі розміщення на веб-сайті інформації, отриманої з інших веб-сайтів мережі Internet, засобів масової інформації тощо обов’язково зазначаються джерела такої інформації (у т. ч. і повний шлях до джерела інформації в мережі Internet, засобів масової інформації тощо).

1.6. Структура веб-сайту затверджується наказом відділу освіти. Внесення змін до структури веб-сайту здійснюється шляхом внесення змін до відповідного наказу.

1.7. Інформація, призначена для інформаційного наповнення веб-сайту, що надходить не від виконавця, до розгляду не приймається.

 1. Інформаційне наповнення головної сторінки та розділів веб-сайту.

2.1. Підготовку інформації для розміщення на веб-сайті здійснюють спеціалісти відділу освіти, структурні підрозділи відділу освіти: методичний кабінет, централізована бухгалтерія, інклюзивно-ресурсний центр, заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

2.2. Процедура погодження з куратором відбувається шляхом надсилання тексту засобами електронного зв’язку та отримання відповіді від куратора з резолюцією “погоджено” або відхилення із резолюцією “не погоджено”. Альтернативною процедурою погодження в окремих випадках може бути процедура погодження тексту шляхом візування куратором роздрукованої інформації.

2.3. Матеріали для розміщення на веб-сайті подаються виконавцем координатору веб-сайту в електронному вигляді, у разі неможливості використання засобів електронної пошти (мережа Internet) – на інших електронних носіях.  Виконавець несе відповідальність за достовірність інформації, що подається. Розміщена на веб-сайті інформація може змінюватися, видалятися у порядку наповнення визначеному цим розділом.

2.4. Матеріали, що подаються для розміщення на веб-сайті, повинні мати такі складові:

 • назва розділу (підрозділу) веб-сайту;
 • заголовок повідомлення – не більше 100 символів;
 • посилання на інше джерело інформації (у разі наявності);
 • текст повідомлення, додатки до тексту (у разі наявності);
 • дата створення;
 • рекомендований час та дата розміщення.

2.5. У текстах повідомлень гіперпосилання на додатки (у разі їх наявності) повинні бути виділені шрифтом синього кольору.

2.6. Текст повідомлення повинен бути відформатований та поданий шрифтом Times New Roman, 14 pt, інтервал 1. Кожний абзац повинен мати відступ першої строки 1,25 см (36 pt).

2.7. Додатки, на які здійснюються гіперпосилання, подаються у форматі: текстові – dok, таблиці – xls, графічні (ілюстрації, фото) – pdf, png, jpeg – не більше 1920 пікселів по ширині.

2.8.  Архівні папки чи файли подаються у форматі zip.

2.9. Назва файлів (інформації) має бути лаконічною і відображати суть повідомлення. Перший абзац повинен складатись із двох-трьох речень і розкривати суть повідомлення (що, де, коли, як, хто про це повідомив, як про це повідомили?). Основна частина тексту має містити інформацію про найголовніші аспекти події, факти і складатись з двох-чотирьох абзаців.

2.10.Після розміщення інформації на веб-сайті матеріали зберігаються у відповідальної особи відділу освіти, структурних підрозділів.

 1. Терміни подання інформації для розміщення на веб-сайті

3.1. Анонси заходів та подій – відразу після підготовки, але не пізніше, ніж за один робочий день до заходу.

3.2. Прес-релізи – не пізніше одного дня до події, якій присвячено прес-реліз.

3.3. Офіційні повідомлення і заяви – не пізніше одного дня з моменту оприлюднення.

3.4. Матеріали конференцій, засідань колегії, нарад керівників, районних методичних заходів – не пізніше 3-х робочих днів після їх проведення.

3.5. Статистичні та аналітичні матеріали – у визначені для відповідних матеріалів терміни.

3.6. Інші матеріали – відразу після підготовки.

 1. Моніторинг стану інформаційного наповнення веб-сайту

4.1. Координатор веб-сайту здійснює моніторинг стану інформаційного наповнення головної сторінки та розділів веб-сайту. У разі наявності не актуальної інформації, а також не наповнення інформацією розділів веб-сайту, координатор інформує про це начальника відділу освіти.

4.2. Моніторинг стану інформаційного наповнення та забезпечення          розміщення інформації на веб-сторінках закладів освіти здійснюється координатором веб-сайту відділу освіти.

 1. Технічне супроводження веб-порталу

5.1. Технічне супроводження веб-сайту здійснює його адміністратор.

5.2. Адміністратор веб-сайту в разі необхідності вживає заходів щодо поновлення його працездатності.