Роз’яснення актуальних питань

Куди звернутися з проханням не закривати нашу школу?

Потреба в навчальних закладах, заснованих на комунальній власності, визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням сесії місцевої ради.

Чи маю я право не здавати благодійні внески школі?

Благодійні внески приймаються, обліковуються відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти для потреб їх фінансування.

Відповідно до законодавства України, батьки здійснюють благодійні внески виключно на добровільних засадах.

Чи обов’язково потрібно здійснювати електронну реєстрацію дитини в дошкільному навчальному закладі?

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки від 02.04.2013 № 1/9-187 щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу та електронної реєстрації, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування самостійно, з урахуванням територіальних потреб, визначають можливість та порядок упровадження електронної реєстрації дітей для їх зарахування до дошкільного навчального закладу.

Чи мають батьки право відмовитися від харчування дитини в закладі освіти?

Відповідно до Державних санітарних правил та норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу для учнів 1-12 класів повинно бути організовано одноразове харчування (сніданок).

Для дітей початкових класів в умовах продовженого дня в школах рекомендується триразове харчування (сніданок, обід та підвечірок).

За письмовою заявою батьків до керівника закладу можна відмовитися від шкільного харчування. Однак, згідно зі статтею 12 Закону України “Про охорону дитинства” батьки несуть відповідальність за стан здоров’я дитини та її фізичний розвиток.

Чи правомірним є збір коштів на ремонт школи?

Статтею 43 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами) визначено, що фінансово-господарська діяльність закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до цього Закону, законів України «Про освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти фінансуються за рахунок коштів засновника (засновників) цих закладів.

Згідно із ст. 79 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами) джерелами фінансування суб’єктів освітньої діяльності відповідно до законодавства можуть бути добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб.

Відповідно до положень Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI (зі змінами) освіта є однією із сфер благодійної діяльності, де суб’єктами виступають заклади освіти та фізичні або юридичні особи приватного права.

Прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб відбувається виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» (із змінами) з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку.

Стаття 71 Закону України «Про освіту», передбачає можливість здійснення громадського контролю у сфері освіти суб’єктами громадського нагляду, зокрема об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників.

Суб’єкти громадського нагляду (контролю) мають право проводити моніторинг та оприлюднювати результати, зокрема, щодо розподілу витрат на освіту та цільового використання коштів з державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Ураховуючи вищезазначене, батьки мають право робити добровільні внески на потреби закладів загальної середньої освіти, внески не можуть бути примусовими і вимірюватися фіксованими сумами. При цьому заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.