АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії ІІ рівня, під час якого було вивчено досвід педагогічних працівників закладів освіти Тростянецької міської ради.
Атестація педагогічних працівників — це комплексна оцінка профе­сійної діяльності педагогічного працівника, встановлення відповід­ності посаді, яку він обіймає, рівню його кваліфікації.
Метою атестації педагогічних працівників є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.
Проведення атестації базувалося на принципах відкритості та колегіальності, гуманного та доброзичливого ставлення до педагогічного працівника, повноти, об’єктивності та системності оцінювання педагогічної діяльності. Атестаційна комісія керувалася інтересами педагогічного працівника і атестація пройшла в доброзичливій атмосфері, педагогічні працівники були оцінені об’єктивно та ухвалено неупереджені рішення.
Щиро вітаємо всіх педагогів з успішним проходженням атестації.