Самоосвіта вчителя – основна складова його методичної культури

Ще Сократ стверджував: «Неможливо жити краще, ніж проводячи життя в прагненні стати досконалішим. Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе». Самоосвіта вчителя є основною формою підвищення професійної педагогічної компетентності. «Учити самого себе» – девіз кожної особистості, але найактуальнішим він стає для педагога.

31 жовтня 2019 року на базі ЗЗСО I-III ступенів № 5 Тростянецької міської ради відбулося засідання міського методичного об’єднання вчителів географії. У формі географічного консиліуму розглянуто ряд важливих питань самоосвіти. Вчителі географії обмінялися досвідом роботи з організації самоосвіти в роботі над методичною проблемою і шляхів її реалізації. Так як в умовах швидкої зміни всіх сторін життя нашого суспільства, його ідеології, системи цінностей і моральних ідеалів, ускладнюється соціальна роль учителя, підвищуються вимоги до його професійної компетентності, особливого значення набувають такі якості педагога, як здатність опановувати нові концепції предмета, нові педагогічні технології, а також широка обізнаність у сфері змісту навчального предмета й методики його викладання.

P91031-102801

Зображення 1 з 7