ЗАСІДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ІІ РІВНЯ

З метою належної організації та проведення атестації педагогічних працівників та керівників закладів освіти Тростянецької міської ради 10.10.2023 року відбулося перше засідання атестаційної комісії ІІ рівня відділу освіти Тростянецької міської ради.
Увага присутніх була зосереджена на загальних вимогах до атестації та необхідності дотримання діючого Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
Нагадуємо, що принципами атестації є колегіальність та відкритість, доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, об’єктивність та системність оцінювання його діяльності.